Icopower

Icopower® energiepellet is een produkt

Icopower is de enige particuliere installatie voor productie van brandstofpellets uit bedrijfsafval in Nederland. Icopower is een zelfstandige B.V. die onderdeel uitmaakt van de Icova-groep te Amsterdam, een groep bedrijven gespecialiseerd in het verlenen van milieudiensten. Icopower voldoet aan de huidige wetgeving die enerzijds gebaseerd is op het ontmoedigen van storten en verbranden en anderzijds op het bevorderen van afvalscheiding en het ontwikkelen van alternatieve vormen van brandstof.

Met behulp van de Icopower-installatie worden afvalstoffen (voornamelijk handel, diensten en overhedenafval en daarmee vergelijkbaar industrieel afval) en rest-producten opgewerkt. Door een mechanische scheiding van de hoog calorische fractie uit de afvalstroom wordt een (secundaire) energiedrager met nauwkeurig gespecificeerde verbrandings-karakteristieken geproduceerd. De Icopower® energiepellet kan ingezet worden ter vervanging van primaire (voornamelijk fossiele) brandstoffen zoals steenkool.