EcoVision staat voor innovatieve oplossingen op het gebied van afval- en reststoffen inzameling. Voor moeilijk te bereiken locaties waar weinig ruimte is heeft EcoVision producten ontwikkeld die passen bij de uitstraling van een hoogwaardige omgeving. De ondergrondse perscontainer is hier een goed voorbeeld van.

EcoVision levert diverse ondergrondse perscontainers. Hierbij zit het grootste deel 'verborgen' in de grond. Voordelen van de systemen zijn onder andere:

-Hoge verdichting van vele fracties afval
-Veel minder transportbewegingen
-Minder ontsierende minicontainers of vuilniszakken
-Meer veiligheid
-Minder vandalisme
-Minder stank
-Minder zwerfvuil

Buiten de diverse ondergrondse perscontainers wordt het product portfolio verbreedt door het leveren van een unieke oplossing voor uw swill en kan EcoVison u compleet ontzorgen met de vele diensten in transport en servicewerkzaamheden.

Voor meer informatie klik hier.