Historie Van Loenen Milieu

Grootvader Jan Van Loenen mocht zich in 1930 de trotse eigenaar noemen van twee paarden met wagens. Volgende de papieren uit die tijd werd dat gezien als een bedrijf van ‘behoorlijke omvang’. Hij was begonnen in 1919 in Hilversum met het vervoeren van zand, grind en mest. Vanaf de jaren dertig werd de focus steeds meer verlegd naar afvalstoffen.

Het bedrijf groeide flink in de jaren zestig toen afvalcontainers in Nederland werden geïntroduceerd. Van zes vrachtwagens in de zestiger jaren groeide het bedrijf in 1980 naar zo’n twintig wagens. Het grootste deel van de tijd was het bedrijf gehuisvest op de Gijsbrecht van Amstelstraat in Hilversum totdat het in 1989 zo uit z’n jas groeide dat een verhuizing naar de 1e loswal op het Hilversumse industrieterrein noodzakelijk werd.