Wij zijn Renewi

Een nieuwe naam met een vertrouwd gezicht. Ontstaan door de fusie van ons moederbedrijf Shanks en Van Gansewinkel. Marktleider voor de inzameling en recycling van afval tot product.

Wij geloven dat afval niet bestaat. Daarom maken wij van uw afval nieuwe grondstoffen en producten. En dat doen wij voor vele duizenden bedrijven in Nederland, van MKB tot multinational.

Weten wat onze unieke aanpak voor u kan betekenen? Bezoek de nieuwe Renewi website en neem direct contact met ons op.

van Amvb naar Activiteitenbesluit

Activiteitenbesluit uitgelegd

Per 1 januari 2008 hebben twaalf algemene maatregelen van bestuur (amvb's) plaatsgemaakt voor één nieuwe algemene maatregel van bestuur: het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, beter bekend als het Activiteitenbesluit.

Tijdens deze samenvoeging is ook regelgeving voor lozingen in het Activiteitenbesluit opgenomen die onder de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) vallen.

Naast het stroomlijnen en uniformeren van de milieuwet- en regelgeving valt het merendeel van de bedrijven, waar voorheen de vergunningplicht gold, per 1 januari 2008 onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit.

Via de InfoMil website wordt u verder naar belangrijke aspecten aangaande het Activiteitenbesluit geleid, zoals bijvoorbeeld de (nieuwe) systematiek, de wijziging van de Wm, de inhoud en structuur van het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling, het overgangsrecht, de internetmodule (AIM-module) en handhavingsbesluiten.